Køn og seksualitet – ung til ung undervisning

Køn og seksualitet – Ung til ung undervisning

I en gennemsnitlig klasse i Danmark sidder der 1-2 elever med LGBT+ identitet. For at gøre skolen et tryggere rum for dem og resten af klassen, er det vigtigt, at alle elever får et sprog for at tale om køn og seksualitet. Med LGBT+ Danmarks nye undervisningstilbud møder unge, frivillige undervisere klasser i øjenhøjde for at diskutere og blive klogere på netop disse følsomme emner. Unge, der bryder med normer for køn og seksualitet, bliver tidligere klar over deres egen identitet. Men de fleste går stadig i mange år uden at kunne udleve deres identitet, som de gerne vil. En del af forklaringen er, at skoleklasser har svært ved at rumme og inkludere LGBT+ unge. 

Formålet med undervisningen er at skabe et tryggere miljø i klasserne ved at nedbryde fordomme, udbrede viden og skabe kendskab til rådgivning og støtte for LGBT+ unge. Vores undervisning hjælper til, at klasser kan udfordre deres egne normer og på sigt forbedre trivsel. Samtidig giver det elever mulighed for at blive spejlet i deres egen identitet og livsvalg, uanset hvor de er i deres proces. Forløbet kan ikke stå alene eller garantere bedre trivsel, men det vil i næsten alle klasser være et relevant indspark, der skaber et mere trygt, socialt sammenhold.

Du kan læse mere, få svar på eventuelle spørgsmål og booke ung til ung undervisning her.

Forløbet passer ind i aktuelle læringsmål og er baseret på dialog og øvelser

Forløbet er for så vidt muligt baseret på dialog og bliver tilpasset klassens niveau, behov og nysgerrighed. De frivillige undervisere fortæller om en række begreber indenfor køn og seksualitet, og eleverne arbejder med forskellene på disse. Eleverne undersøger også hvilke normer, der findes i deres klasse, og ser på hvilke konsekvenser det har for dem, som måske falder uden for normerne. Forløbet er som udgangspunkt to lektioner: 2 x 45 minutter. Forløbet er klasseundervisning med op til 30 elever, ikke oplæg for hele årgange eller lignende. Det er for at skabe et tryggere rum, hvor vores undervisning og øvelser fungerer optimalt, og fordi læringsudbyttet af oplæg generelt set er lavere end ved holdundervisning. 

Forløbet passer ind i læringsmålene for mange fag i grundskolen og de gymnasiale uddannelser bl.a. dansk, samfundsfag og historie, og Samfund og Sundhed på erhvervsuddannelser (se hvilke mål her). Undervisningen kan passe ind som en del af seksualundervisningen, men vær opmærksom på, at forløbet ikke handler om sex eller prævention.

Placering

Materiale-genbrugslageret

Affald er først affald når fantasien slipper op!

Nomi4s tilbyder alle institutioner, børnehaver, skoler, skolefritidsordninger, uddannelsesinstitutioner mv. i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommuner overskudsmaterialer og genbrugsgenstande til undervisning, leg, kunst, læring, innovativ tænkning og idégenerering mv.

Eneste krav er, at materialerne bruges til projekter og ikke videresælges.

Du kan ikke være 100% sikker på at få specielle materialer eller store mængder af samme slags materiale, men du kan ønske, og så vidt det overhovedet er muligt, får du materialerne.

Hvis du mangler materialer til billedkunst, en emneuge, et projekt, julepynt eller andre kreative aktiviteter i din institution/skole, så har Materialegenbrugslageret sikkert noget du kan bruge.

Her finder du Materialegenbrugslageret 

  • Hjermvej 19, 7500 Holstebro

Materialerne er genbrug, og vi kan derfor ikke garantere hverken kvaliteten eller en ensartethed i materialerne, men vi kan garantere, at vi har masser af træ, metal, dåser/beholdere, glas, stof/tekstiler, ledninger, plast, flamingo, rammer, urtepotteskjulere og meget andet, der er klar til dit projekt.

Bestil eller kom og kig

Det er ikke muligt at vise lagervarer på hjemmesiden, da der løbende kommer nyt til… men har du lyst til at blive inspireret og se hvilke materialer, der er på lageret lige nu så kontakt Materialegenbrugslageret på mgl@nomi4s.dk angående et besøg.

Kontakt

Nomi4s Materialegenbrugslager
Tlf. 96 87 92 04
mgl@nomi4s.dk

Pris

Gratis

Dato

Hele året

Placering

Børnefagkassen fra Nomi4s

En udlånskasse til de mindste

Børnefagkassen er et tilbud til de ældste i børnehaven og til og med 2. klasse, som ønsker at lære mere om affald og genbrug.

Børnefagkassen er opdelt i 2 aldersgrupper – de ældste i børnehaven – 0. klasse og 1. – 2. klasse. 

Her finde du både små sjove lege, sange, opgaver, skønlitteratur og faglitteratur mellem lix 21-27. 

____________________________________

Blå mappe –
De ældste i børnehaven og 0. kl:

Lege:
Affaldsstafet
Affaldsslange

Opgaver:
Find skyggen
Affaldsvendespil
Hjælp skovsvinet

 

Fælles for de to målgrupper:

Plakater
Affald smidt i naturen
Affaldstrekanten 
Forklaring til affaldstrekanten
Affaldsblomst

Sang
Fætter Mikkel

Eventyr
Åse dåse
Flaskehans
Hekseskrald

Maskotter mv.:

Bibi og Balder – 2 dukker
Skraldebil
Anders And, Særnummer om genbrug og ressourcer. (Kan bestilles i klassesæt)  

Litteratur om affald:

Skønlitteratur
Mogens og Mugge
Fødselsdagsskrald
Jeg kender en skraldemand
Team Grøn – Da Kalinka blev væk
Bibi og Balder løber en tur, lix 27
Bibi og Balder på affaldscentret, lix 26
Bibi og Balder – Affaldsdetektiver, lix 24
Bibi og Balder – Flaskepost eller affald, lix 23
Bibi og Balder – Fødselsdagen, lix 23

Faglitteratur
Affald, lix 15
Papir, Læs let, lix 21
Kompost, Læs let, lix 26
Drikkevand, Læs let, lix 23
Madaffald, Læs let, lix 30
Restaffald, Læs let, lix 26
Skovens skrald og affald

Kontakt

Ring: 96879204 eller 96879207

Bestil kassen her!

Pris

Gratis

Dato

Hele året

Placering

Affalds- og ressourceskolen hos Nomi4s

Fremtidens ressourcer

Børn og unge har en vigtig rolle i at passe på miljøet,
så der også i fremtiden vil være ressourcer nok på Jorden.
Derfor vil Nomi4s gerne gøre en indsats for at få børn og unge til at interessere sig for affald og ressourcer.

Besøg et af vore formidlingscentre eller en genbrugsplads

Deltagerne skal både have hands-on og minds-on, når de bliver udfordret vedrørende affald, genbrug, ressourcer og miljø ved besøg på et af vore formidlingscentre eller på én af vore genbrugspladser.

Få besøg i klassen

Som supplement til undervisningen tilbyder vi gratis temaundervisning om emnerne affald, genbrug, ressourcer og miljø. Undervisningen sætter fokus på vores påvirkning af naturen. Ressourcer, som hentes fra jorden, bearbejdes og forbruges, hvilket har den konsekvens, at der fremkommer spild- og affaldsprodukter, som vi skal forholde os til. 

Vores opgave nu og i fremtiden er at minimere spild- og affaldsprodukter, og genbruge/genanvende så meget som muligt. Vi skal producere og bruge energi med mindst muligt spild, og anvende materialer, der giver mindre miljøbelastninger.

Formål med affalds- og ressourceskolen

Nutidens børn og unge kommer til at stå med fremtidens affaldsudfordring og knaphed på råstoffer.

Det er vigtigt:

  • at børn og unge får viden samt indsigt i vort eget ansvar i forhold til den store affaldsmængde, som skabes hver dag.
  • at forstå, hvordan vi kan være med til at gøre en indsats for et sundt og godt miljø, hvor der er ressourcer og råstoffer i fremtiden.

Som et supplement til undervisningen tilbyder vi formidling om emnerne affaldssortering, genbrug, ressourcer, råstoffer og miljø.

Undervisningen tilpasses elevernes faglige niveau.

 

Praktisk information


Varighed

  • Besøg i klassen 1½ time
  • Besøg på informationscenter i Holstebro 2 timer
  • Besøg på genbrugspladserne 1½ time
  • Individuelle projektorienterende forløb (aftales individuelt)

Husk

En del af rundvisningen foregår udendørs, så det er vigtigt at børnene er klædt på i forhold til vejret.

Der er mulighed for at spise madpakker i vores mødelokale.

Vi forventer

Nomi4s forventer, at de voksne, der ledsager en klasse/gruppe, deltager aktivt under opholdet og tager ansvaret for klassens/gruppens færdsel og adfærd under besøget.

Kontakt

Mail: information@nomi4s.dk 

Telefon: 96879204 samt 96879207 

Book dit besøg her!

Pris

Gratis

Dato

Hele året

Placering

Amerikansk fodbold med Holstebro Dragons

Amerikansk fodbold

Holstebros lokale Amerikanske fodboldklub (Holstebro Dragons) åbner op for en af de sportsgrene som de fleste kender, men de færreste har prøvet.

Klubben stille træner og udstyr til rådighed – og i kan vælger mellem tre forskellige tilbud alt efter hvor meget tid I har til rådighed:

– “Single Praktice Session”

– “Længere forløb for skoler”

– “Show and Tell” 

Læs mere om de tre tilbud nedenfor og aftal nærmere med Holstebro Dragons hvordan undervisningen kan tilpasses jeres behov.

____________________________________________

SINGLE PRAKTICE SESSION.

Tid: ca. 2 timer

Deltagere: ca. 20-25

Indhold: tilpasning af udstyr ca. 30min.  Skills træning 45min.  Game 45min. (som Udgangspunkt ingen tackling) Klubben stiller med 1-2 trænere

Formål: At give deltageren en grundlæggende forståelse for spillet og prøve det lidt på egen krop.

Udstyr: Dragons stiller skulderpuder og hjelm til alle til rådighed. Dragons har nødvendigt trænings udstyr med. (kegler, puder, bolde m.m.)

Vilkår: klubben ser gerne at deltagerne kan komme til os på IC-vest.

Vi kan komme ud på skolen med vores udstyr. I disse tilfælde vil vi foretrække hvis vi kan kunne få lov at køre flere lektioner efter hinanden og nå flere klasser/klassetrin.

Målgruppe: (i prioteret rækkefølge.) 3-4klasse, 5-6 klasse, 7-8 klasse, 9-10 klasse

Info: I de perioder hvor klubben har udenlandske import spiller tilknyttet. Kan dette evt. også måske bruges som engelsk undervisning og træning i sprog.

 

____________________________________________ 

LÆNGERE FORLØB FOR SKOLER

Tid: Efter aftale

Deltagere: Efter aftale med klub

Indhold: Et mere dybdegående forløb der strækker sig over flere gange, hvor deltagerne virkelig får lov at føle hvordan det er at være amerikansk fodboldspiller. Deltagerne kommer bla. til at opleve strukturen, disciplinen og sammenholdet der skal til for at spille football

Udstyr: Dragons stiller skulderpuder og hjelm til rådighed. Dragons har nødvendigt trænings udstyr med. (kegler, puder, bolde m.m.)

Vilkår: Forvent at klubben har brug for et så langt varsel som muligt. Da vi skal sikre os at vi har trænere til rådighed på de givende tidspunkter.

Deltagerne vil skulle komme til klubben på IC-vest.

(I særlige tilfælde kan vi komme på skolen, hvis skolen har depotplads til vores udstyr)

Udgifter: kræver at deltageren har en tandbeskytter. Kan bestilles og købes i klubben 20 kr. pr stk.

Info: I de perioder hvor klubben har udenlandske import spiller tilknyttet. Kan dette evt. også bruges som engelsk undervisning og træning i sprog.

 

____________________________________________

SHOW AND TELL

Tid: Efter aftale

Deltagere: Dem der er interesseret

Indhold: Dragons kommer med en stand, hvor publikum kan prøve lidt udstyr på og få en flyer og en snak om football. Evt. prøve en lille forhindrings bane og bolde. (afhænger af stedet og pladsen)

Udstyr: Dragons stiller skulderpuder og hjelm til rådighed. Dragons har nødvendigt trænings udstyr med. (kegler, puder, bolde m.m.)

 

 

 

Kontakt

Morten Halkjær

nformand@holstebro-dragons.dk

Pris

Gratis

Dato

Efter aftale

Placering

Viborg Stifts Skoletjeneste for Kristendomskundskab

Kære lærere

Vi har hermed fornøjelsen af at kunne præsentere de nye undervisningstilbud fra Viborg Stifts Skoletjeneste for Kristendomskundskab, hvori vi tilbyder en række spændende og
gratis undervisningsmaterialer, åben skole tilbud og lærerkurser til skoleåret 2023-2024.

Vi arbejder på skolens præmisser og med den videns- og dannelsesmulighed, der ligger i kristendomskundskabsfagets målsætning.

Vi tilbyder inspiration til undervisning og konkret undervisningsmateriale samt projekter i overensstemmelse med Fælles Mål for faget kristendomskundskab og er derfor udelukkende kundskabsformidlende og ikke forkyndende. I vores undervisningstilbud indgår ofte en praktisk-musisk dimension samt en tværfaglig mulighed.

Se alle tilbud til både udskoling, mellemtrin og indskolingen i vores årskatalog her!

 

Kontakt

Teologisk konsulent og Daglig Leder
Charlotte Toft Konge
ch@vibsko.dk
tlf. 31 52 09 10

Pris

Gratis

Placering