Brug for hjælp?

Nedenfor kan du læse lidt om hvad den åbne skole egentlig er; hvem der kan hjælpe med at finde det rette tilbud til jer og måske give et par gode råd i planlægningens-fasen.
Her finder du også links til andre åben skole hjemmesider med regionale og nationale tilbud som fint supplerer de mange lokale som denne hjemmeside beskriver.

 

Hvad er den Åbne Skole?

Med folkeskolereformen fra 2013 introduceredes “den Åbne Skole” som begreb. Fra politisk side ønskede man, at orientere skolen og undervisningen mod lokalsamfundet i langt højere grad.

Folkeskolen skulle med andre ord “åbne sig op” ved blandt andet, at indgå flere samarbejdsaftaler med  lokale virksomheder og i større udstrækning bruge de omkringliggende foreninger og kulturinstitutioner i undervisningen… lærer og elever skulle ud af skolens faglokaler og ud i virkeligheden; ligesom lærerne skulle invitere flere eksterne ressourcepersoner ind i skolen og således kvalificere undervisningen med relevant og praksisnær viden.

Den overordnet hensigt var tredelt:

– at koble teori og praksis tættere sammen for derved bl.a. at sikre relevans og skabe motivation hos eleverne.
– at bringe en bred vifte af fagfolk med erhvervserfaring i spil i forhold til undervisningen.
– at styrke elevernes sociale- og kulturelle kapital.

Er du i tvivl om ansvars-fordelingen mellem din skole og virksomheden i besøger? Så læs arbejdstilsynets vejledning her.

 

Særligt i Holstebro…

I Holstebro har man forsøgt at understøtte udviklingen i retning af en mere åben folkeskole på forskellig vis.

Blandt andet valgte kommunen, at afsætte midler til en Åben Skole koordinator som har til opgave at initiere, udvikle og formidle samarbejdsaftaler mellem folkeskolerne og kommunens mange foreninger, kulturinstitutioner og virksomheder. I øjeblikket er disse opgaver fordelt mellem Martin Graversgaard og Allan S. Sørensen, der i praksis har kontor på Holstebro Kommunale Ungdomsskole, for her, at understøtte og udnytte den i forvejen relative store kontaktflade til folkeskolerne.
Du kan finde deres kontaktinformationer nederst på siden.

I 2018 afsluttedes desuden et uddannelses-projekt, der blandt andet resulterede i et netværk af Åben Skole ambassadører – således er målsætningen, at at alle kommunens folkeskoler fremadrettet har mindst en ambassadør, der har særlig fokus på og viden om tilbud fra foreningslivet, erhvervslivet og kulturinstitutionerne i lokalsamfundet. Ambassadørerne skal fungere både som sparringspartner for kollegaerne og som kontaktperson for eksterne samarbejdspartnere og andre aktører som vil ind i et samarbejde med en specifik skole.
Du kan finde deres kontaktinformationer lige nedenfor.

Ann Nørsøller

Mejrup Skole

annx4251@hkcloud.dk

Henny Dahl

Vinderup Skole

henn0161@hkcloud.dk

Heidi Nyborg

Vinderup Skole

heid3467@hkcloud.dk

Uden ambassadør i øjeblikket

Tvis Skole

Lars Hansen

Staby Skole

uvv25zw5@hkcloud.dk

Merete Klinkby Jensen

Ulfborg Skole

mere0996@hkcloud.dk

Jette Petersen

Ulfborg Skole

jett1496@hkcloud.dk

Inge Nadhazi

Vemb Skole

inge6341@hkcloud.dk

Uden ambassadør i øjeblikket

Naur-Sir Skole

Uden ambassadør i øjeblikket

Sevel Skole

Arne Rahbek

Rolf Krake Skole

bat48frk@hkcloud.dk

Rikke Kattenhøj

Skave Skole

uvcy9kdj@hkcloud.dk

Karsten Lund

Nr. Felding Skole

kars0074@hkcloud.dk

Stine Bred

Sønderland Skole

stin9065@hkcloud.dk

Ann Møller Nielsen

Sønderland Skole

annx0448@hkcloud.dk

Lis Tarbensen

Borbjerg Skole

lisx2375@hkcloud.dk

Michael Sivertsen

Nr. Boulevard Skole

uvh24gnk@hkcloud.dk

Malene Kyndesgaard Højberg

Idom-Råsted Skole

male7348@hkcloud.dk

Tina Thorup Andersen

Halgård Skole

tina671d@hkcloud.dk

Inger-Lise Sivertsen

Halgård Skole

inge4045@hkcloud.dk

Regionale og nationale tilbud

Hvis du er interesseret i åben skole tilbud der ligge lidt længere væk fra Holstebro så kan du prøve disse to links:

 

Skolen i virkeligheden 
Da Holstebro Kommune ikke er tilmeldt denne portal kan man umiddelbart kun se de Åben Skole tilbud, som findes i midt og vestjylland. Til gengæld lover Skolenivirkeligheden.dk, at de kun lægger tilbud op her, der er store nok til at dække hele regionen. Man vil derfor ikke finde så mange lokale tilbud.

 

Åben virksomhed
Her kan lærere finde undervisningsmateriale der indeholder virksomhedsbesøg i et nationalt perspektiv. Her kan virksomheder finde undervisningsformater, de kan bruge, når skoleklasser kommer ud og skal lære. Alle undervisningsforløbende er gratis, og virksomhederne stiller op uden betaling!