Køn og seksualitet – Ung til ung undervisning

I en gennemsnitlig klasse i Danmark sidder der 1-2 elever med LGBT+ identitet. For at gøre skolen et tryggere rum for dem og resten af klassen, er det vigtigt, at alle elever får et sprog for at tale om køn og seksualitet. Med LGBT+ Danmarks nye undervisningstilbud møder unge, frivillige undervisere klasser i øjenhøjde for at diskutere og blive klogere på netop disse følsomme emner. Unge, der bryder med normer for køn og seksualitet, bliver tidligere klar over deres egen identitet. Men de fleste går stadig i mange år uden at kunne udleve deres identitet, som de gerne vil. En del af forklaringen er, at skoleklasser har svært ved at rumme og inkludere LGBT+ unge. 

Formålet med undervisningen er at skabe et tryggere miljø i klasserne ved at nedbryde fordomme, udbrede viden og skabe kendskab til rådgivning og støtte for LGBT+ unge. Vores undervisning hjælper til, at klasser kan udfordre deres egne normer og på sigt forbedre trivsel. Samtidig giver det elever mulighed for at blive spejlet i deres egen identitet og livsvalg, uanset hvor de er i deres proces. Forløbet kan ikke stå alene eller garantere bedre trivsel, men det vil i næsten alle klasser være et relevant indspark, der skaber et mere trygt, socialt sammenhold.

Du kan læse mere, få svar på eventuelle spørgsmål og booke ung til ung undervisning her.

Forløbet passer ind i aktuelle læringsmål og er baseret på dialog og øvelser

Forløbet er for så vidt muligt baseret på dialog og bliver tilpasset klassens niveau, behov og nysgerrighed. De frivillige undervisere fortæller om en række begreber indenfor køn og seksualitet, og eleverne arbejder med forskellene på disse. Eleverne undersøger også hvilke normer, der findes i deres klasse, og ser på hvilke konsekvenser det har for dem, som måske falder uden for normerne. Forløbet er som udgangspunkt to lektioner: 2 x 45 minutter. Forløbet er klasseundervisning med op til 30 elever, ikke oplæg for hele årgange eller lignende. Det er for at skabe et tryggere rum, hvor vores undervisning og øvelser fungerer optimalt, og fordi læringsudbyttet af oplæg generelt set er lavere end ved holdundervisning. 

Forløbet passer ind i læringsmålene for mange fag i grundskolen og de gymnasiale uddannelser bl.a. dansk, samfundsfag og historie, og Samfund og Sundhed på erhvervsuddannelser (se hvilke mål her). Undervisningen kan passe ind som en del af seksualundervisningen, men vær opmærksom på, at forløbet ikke handler om sex eller prævention.

Placering