Transportpuljen

I skolevæsenet i Holstebro Kommune er der en stærk ambition om at åbne folkeskolen op mod det omkringliggende samfund ved at samarbejde med kulturinstitutioner, undervisningsinstitutioner, erhvervsliv og foreningsliv. Målet er blandt andet at skabe en varieret, praksisorienteret og motiverende skoledag for eleverne.

I denne sammenhæng har kommunes folkeskoler dog meget forskellige logistiske vilkår blandt andet på grund af en generel koncentration af Åben Skole tilbud i Holstebro by. Transportpuljen skal give alle elever på folkeskolerne i Holstebro Kommune lige muligheder for at deltage i de fælles Åben Skole tilbud i kommunen uanset beliggenhed og skolens økonomiske muligheder.

Puljens midler dækker udelukkende transportudgifter i forbindelse med konkrete åben skole aktiviteter og kan kun søges af folkeskoler i Holstebro Kommune. Nedenfor er anvendelsekriterierne og ansøgningproceduren beskrevet – ligesom du finder et link til selve ansøgnings-skemaet.

 

Anvendelses-kriterier

 

  • Det er kun transport til aktiviteter, der finder sted som en del af Holstebros byjubilæum, der kan søges refusion af.
  • Åben Skole aktiviteten skal desuden indgå i et længere undervisningsforløb med et tydeligt fagligt og pædagogisk sigte.
  • Puljen er primært tiltænkt aktiviteter, der er geografisk placeret i Holstebro Kommune.
  • Puljen kan udelukkende bruges til transport og skolen skal altid sikre, at der er tale om den billigste transportform. Hvis transportformen fx er med et busselskab, bør man altid indhente tilbud fra mindst to forskellige selskaber.
  • Skoler, der skal til samme aktivitet, skal altid afdække muligheden for fælles transport.

 

Procedure

 

  • Skolen har selv det indledende udlæg for transporten og søger selv for det praktiske i forhold til aftaler med trafikselskab, vognmand osv.
  • Når aktiviteten er afviklet sendes ansøgnings-skemaet (se link nedenfor) til Åben Skole Koordinator Allan S. Sørensen eller Martin Graversgaard.
  • Er der tvivl om, hvorvidt aktiviteter falder inden for puljens formål kan der, altid, rettes henvendelse til samme.
  • Skoleledelserne orienteres halvårligt om udbetalinger fra puljen og restbeløbet.

 

Du finder selve ansøgnings-skemaet her!

Ring til Martin eller Allan, hvis I har spørgsmål.

 

Addresse

Holstebro Kommunale Ungdomsskole
Campus Sct. Jørgen
Døesvej 54 C
7500 Holstebro

Telefon

Allan S. Sørensen – 96116768

Martin Graversgaard – 96116757

Email

allans@holstebro.dk

martin.graversgaard@holstebro.dk