Events

Nu eller aldrig

I Holstebro kommune skal kulturen være med til at gøre forskellen og det afføder henover skoleåret en lang række ekstraordinære Åben Skole tilbud som på forskellig vis kan inddrages i undervisningen. Fælles for disse tilbud er at de er enkeltstående begivenheder som ikke kommer igen og som afvikles henover én eller relativt få dage.
Sådanne teaterforestillinger, koncerter, udstillinger, workshops, dance-performances mm. har vi samlet her under betegnelsen: Events.