Betydning af symboler i kunsten

Vi møder symboler overalt i vores omgivelser. Symboler handler om de betydninger vi tillægger ting, og bruges både politisk og religiøst samt af det enkelte menneske, til at fortælle om og udtrykke identitet, kultur og tilhørsforhold. Det er vigtigt at vide noget om symboler, hvis man vil forstå sin egen og andres kulturer.

Undervisningsforløbet handler om de symboler vi møder i vores omgivelser og i billedkunsten, og eleverne lærer – med udgangspunkt i værker fra Holstebro Kunstmuseums samling -hvad symboler er, og hvad de betyder.

Det findes både et forløbet til faget billedkunst i 0-3 klassetrin og til 4.-6. klasse.

 

Kontakt

Holstebro Kunstmuseum

info@holstebrokunstmuseum.dk

Tlf. 9742 4518

Pris

500 kr. pr. klasse

Dato

Hele skoleåret efter aftale

Placering