Strategi, matematik og socialt samvær er nogle af hovedelementerne i kortspillet bridge

Holstebro Bridgeklub tilbyder forløb for eleverne i 6. klasse og opefter – og det hele foregår på jeres egen skole.
Bridgeklubben stiller ekspertise og materiale til rådighed og holder også gerne et indledende møde på skolen.

Bridge kan introduceres i større eller mindre omfang:

 • 6 til 10 timers lynkursus
 • Som aktivitet til en featureuge
 • Som valgfag af et halvt/helt års varighed

Der kan også aftales individuelle forløb med skolerne/klasserne

Indhold

 • Bridge fordrer en høflig omgangstone under spillet
 • Bridge øver eleven i positiv evaluering med makker
 • Bridge træner eleven i at samarbejde ved at lytte til makkers forslag til strategi
 • Bridge lærer eleven at afkode andres strategi
 • Bridge lærer eleven at tabe uden at tabe ansigt.
 • Bridge lærer eleven at vinde uden at hovere
 • Bridge lærer eleven at prioritere ét kvalitativt valg frem for et andet
 • Bridge lærer eleven, at kommunikation kan foregå på andre måder end via sprog
 • Bridge spilles under faste rammer og dermed forudsigelighed og tryghed.

Kontakt

Frede Lund
Holstebro Bridgeklub
Tlf. 23617331
lundfrede@gmail.com

Pris

Gratis