En introduktion til de kristne symboler

I Kristendommen har symboler en helt central rolle. De udtrykker noget grundliggende om religionens væsen og indhold, og er en vigtig identifikationsfaktor for de mennesker, der bekender sig til religionen.

Undervisningsforløbet handler – med udgangspunkt i værker fra Holstebro Kunstmuseums samling – om de centrale symboler vi møder i Kristendommen, om deres betydning og oprindelse.

Der findes både et forløb til faget Kristendomskundskab i 0-3 klassetrin og til 4.-6. klassetrin.

 

Kontakt

Holstebro Kunstmuseum

info@holstebrokunstmuseum.dk

Tlf. 9742 4518

Pris

500 kr. pr. klasse

Dato

Hele skoleåret efter aftale

Placering