DGI tilbyder Skole-foreningssamarbejde med inklusionsperspektiv

DGI tilbyder en veldokumenteret samarbejdsmodel, der har blik for børn og unge med særlige behov. Modellen er afprøvet i forskellige idrætter og udbredt til skoler over hele landet.

Erfaringer viser, at foreningsdeltagelse i skoletiden giver børnene vigtige succesoplevelser, som har betydning for den enkeltes koncentration, relationer og trivsel.

Den primære målgruppe er børn i skolealderen, der har ADHD eller lignende udfordringer.

Sådan gør vi

DGI står for at skabe kontakt mellem skole og forening og invitere til opstartsmøde. Her aftales forløbet helt konkret med udgangspunkt i, at en mindre børnegruppe, sammensat af skolen personale, går til idræt i foreningen én gang om ugen i 3-6 måneder.

Træningen foregår i skoletiden, og børnene følges af personale fra skolen. Men i træningslokalet er det instruktørerne fra foreningen, som står for undervisningen. Skolen står for udgifter i forbindelse med undervisningsforløbet.

Kontakt os, og hør hvordan netop dit barn kommer i gang.

Kontakt

Andreea Oprea DGI Inklusion 21 47 14 02 andreea.oprea@dgi.dk

Pris

Aftales nærmere

Dato

Hele skoleåret.