TTH Holstebro – virksomheden

Kik ind i TTH Holstebros sportslige og organisatoriske maskinerum

Få indblik i alle de forskellige dele som skal spille sammen for at TTH Holstebro fungerer som professionel klub – lige fra teamet omkring håndboldholdene til økonomi-, branding- og marketings-opgaverne. Samarbejdet kan tilpasses, vinkles og tidsafgrænses, så det passer i den konkrete undervisningsmæssige sammenhæng.

Forløbet kan desuden få en ekstra dimension, når elever og lærer inviteres til en af klubbens ligakampe, hvor de efterfølgende får lejlighed til, at tale med en af spillerne umiddelbart efter kampen. Alternativt kan et par af spillerne komme ud på skolen og lave et oplæg om “vejen fra folkeskole til professionel idrætsudøver”.

Kontakt

TTH Holstebro
Agner Lund
Tlf. 42428487
agnerlund@icloud.com

 

 

Pris

Gratis

Dato

Hele skoleåret efter aftale.

Placering

Samarbejde med idrætsforeninger

Start et samarbejde med en idrætsforening

Hvis I hjemme på skolen har snakket om, at det kunne være interessant at starte et samarbejde med en bestemt idrætsforening, kan I gribe det an på flere måder:

-I kan kontakte foreningen direkte og forehøre jer om mulighederne for at starte et samarbejde. Det er ofte en god ide, at have gjort sig nogle tanker om formålet før man tager kontakten.

-I kan tage kontakt til din Åben Skole ambassadør eller til de kommunale åben skole konsulenter, som kan hjælpe med at få skabt den første kontakt.

-Du kan også få kontakt til idrætsforeningen via DGI. På siderne bevaegdigforlivet kan du få gode råd og hjælp til at opstarte et samarbejde med en forening.

Kontakt

Se punktet ‘Om Åben Skole’.

Pris

Som regel gratis, men afhængig af forløbet.

Dato

Hele skoleåret.

Holstebro Kunstmuseum

Det gyldne snit

Det gyldne snit – eller det gyldne forhold – er et matematisk begreb, der handler om forholdet mellem to linjestykker. Emnet omfatter også de såkaldte fibonacci-tal.

Man kan finde gyldne forhold både i naturen, i arkitekturen og i billedkunsten. I billedkunsten bruger man særligt gyldne forhold, når man analyserer billeders komposition – altså, hvordan billedets enkelte elementer er placeret i forhold til hinanden, og hvad det betyder for billedets fortælling.

I forløbet lærer eleverne – men udgangspunkt i værker fra Holstebro Kunstmuseums samling – om de matematiske principper bag Det gyldne Snit, og hvordan det bl.a. viser sig i billedkunst.

Forløbet er lavet til faget Matematik i 4-6 klasse.

 

 

Kontakt

Holstebro Kunstmuseum

info@holstebrokunstmuseum.dk

Tlf. 9742 4518

Pris

500 kr. pr. klasse

Dato

Hele skoleåret efter aftale

Placering

Polygoner – kunst og matematik

Giv matematikken en ny dimension

Polygone figurer kan man finde mange steder – bl.a. i abstrakt billedkunst på Holstebro Kunstmuseum.
Så skal man lære at beregne arealet af polygone figurer, kan man tage på besøg på Holstebro Kunstmuseum, og bruge museets billeder som eksempler.

I forløbet lærer eleverne – med udgangspunkt i værker fra Holstebro Kunstmuseums samling – at identificere polygone figurer og beregne arealet af dem.

Forløbet er lavet til faget Matematik i 4-6 klassetrin.

 

 

Kontakt

Holstebro Kunstmuseum

info@holstebrokunstmuseum.dk

Tlf. 9742 4518

Pris

500 kr. pr. klasse

Dato

Hele skoleåret efter aftale

Placering

Matematik med dart

Hovedregning med DART

Er du matematiklærer i en 6. til 10. klasse i Holstebro Kommune, kan du give din klasse en god oplevelse med spil, hygge og hovedregning.

Jyden Dartklub tilbyder at du kan tage din klasse med ud og prøve at spille dart. Dart kræver koncentration, præcision og hurtig hovedregning, foruden at rumme masser af hygge og socialt samvær.

Når man spiller dart skal der ganges, lægges samme og trækkes fra. I mens et par spillere dyster ved skiven, står den tredje og fører regnskab over scoren på en tavle ved siden af.

Det giver god mening at sætte eleverne til at spille dart, som et led i den understøttende undervisning i matematik.

Når man besøger Jyden Dartklub, med en skoleklasse, stiller klubben en vejleder / træner til rådighed. Han styrer slagets gang, i samarbejde med den lærer, som følger klassen.

Aktiviteterne organiseres således, at alle altid er aktive, enten som spillere eller som tavleførere. Vi har 8 baner i vores lokale på Mads Bjerresvej 5 og fordeler eleverne, som udgangspunkt i grupper på 3. Det giver et godt flow og alle kan være i gang samtidigt.

Er der flere end 24 elever i klassen, vil nogle af grupperne bestå af 4 elever.

Vi anbefaler at man afsætter tid der svarer til 3-4 lektioner til et besøg. Man må gerne tage madpakken med og vi giver saftevand til.

Kontakt

Jens Óli Jespersen,
Tlf. 27 13 47 54

Pris

Gratis

Dato

Aftales nærmere.

Placering

Lær at spille Bridge

Strategi, matematik og socialt samvær er nogle af hovedelementerne i kortspillet bridge

Holstebro Bridgeklub tilbyder forløb for eleverne i 6. klasse og opefter – og det hele foregår på jeres egen skole.
Bridgeklubben stiller ekspertise og materiale til rådighed og holder også gerne et indledende møde på skolen.

Bridge kan introduceres i større eller mindre omfang:

 • 6 til 10 timers lynkursus
 • Som aktivitet til en featureuge
 • Som valgfag af et halvt/helt års varighed

Der kan også aftales individuelle forløb med skolerne/klasserne

Indhold

 • Bridge fordrer en høflig omgangstone under spillet
 • Bridge øver eleven i positiv evaluering med makker
 • Bridge træner eleven i at samarbejde ved at lytte til makkers forslag til strategi
 • Bridge lærer eleven at afkode andres strategi
 • Bridge lærer eleven at tabe uden at tabe ansigt.
 • Bridge lærer eleven at vinde uden at hovere
 • Bridge lærer eleven at prioritere ét kvalitativt valg frem for et andet
 • Bridge lærer eleven, at kommunikation kan foregå på andre måder end via sprog
 • Bridge spilles under faste rammer og dermed forudsigelighed og tryghed.

Kontakt

Frede Lund
Holstebro Bridgeklub
Tlf. 23617331
lundfrede@gmail.com

Pris

Gratis