Symbolik i kunsten

Betydning af symboler i kunsten

Vi møder symboler overalt i vores omgivelser. Symboler handler om de betydninger vi tillægger ting, og bruges både politisk og religiøst samt af det enkelte menneske, til at fortælle om og udtrykke identitet, kultur og tilhørsforhold. Det er vigtigt at vide noget om symboler, hvis man vil forstå sin egen og andres kulturer.

Undervisningsforløbet handler om de symboler vi møder i vores omgivelser og i billedkunsten, og eleverne lærer – med udgangspunkt i værker fra Holstebro Kunstmuseums samling -hvad symboler er, og hvad de betyder.

Det findes både et forløbet til faget billedkunst i 0-3 klassetrin og til 4.-6. klasse.

 

Kontakt

Holstebro Kunstmuseum

info@holstebrokunstmuseum.dk

Tlf. 9742 4518

Pris

500 kr. pr. klasse

Dato

Hele skoleåret efter aftale

Placering

Billedanalyse på Holstebro Kunstmuseum

Billedanalyse i de rette omgivelser

Billeder udgør en større og større del af vores kommunikation. Vi møder billeder overalt i vores hverdag og omgivelser. Og det er gennem øjnene, at vi får flest informationer om vores omverden. Ofte stoler vi umiddelbart på det, vi ser. Derfor ser vi heller ikke altid lige opmærksomt.

Det er vigtigt at kunne analysere billeder. Det er vigtigt, fordi vi på den måde kan afdække, hvad et billede handler om, og hvordan det fortæller den historie, det vil fortælle. Gennem billedanalysen lærer vi at se opmærksomt, at billedet har flere betydningslag og at opleve hvilke virkemidler kunstnerne benytter sig af. Analysen giver også en større og mere nuanceret oplevelse af og forståelse for billedet.

I forløbet lærer eleverne – men udgangspunkt i værker fra Holstebro Kunstmuseums samling – at analysere billeder, og hvilke virkemidler kunstnere og andre billedskabere benytter sig af, når de fortæller histoprier vha. billeder.

Forløbet er lavet til fager Billedkunst i 4-6 klasse.

 

Kontakt

Holstebro Kunstmuseum

info@holstebrokunstmuseum.dk

Tlf. 9742 4518

Pris

500 kr. pr. klasse

Dato

Hele skoleåret efter aftale

Placering

Familieliv

Familieliv skildret i kunsten

Undervisningsforløbet tager udgangspunkt i Holstebro Kommunes læsevejledning til Seksualundervisningen, og handler om familieformer, som de bl.a. kommer til udtryk i billedkunsten.
I forløbet lærer eleverne – med udgangspunkt i værker fra Holstebro Kunstmuseums samling – at analysere familieformer og relationer mellem familiemedlemmer i forskellige kunstformer, og sætte disse i forhold til deres egen livssituation.

Forløbet er lavet til seksualundervisningen i 0-3 klassetrin.

Kontakt

Holstebro Kunstmuseum

info@holstebrokunstmuseum.dk

Tlf. 9742 4518

Pris

500 kr. pr. klasse

Dato

Hele skoleåret efter aftale

Placering

Et, to eller tre køn – eller slet ingen?

Er køn en biologisk ting – eller er de to køn noget, vores samfund og kultur har skabt?

Dette undervisningsforløb på Holstebro Kunstmuseum handler om køn og kønsidentitet – om der ’kun’ er de to køn vi traditionelt kender, om der er flere eller måske ingen køn – eller om kønnet flyder.

Forløbet stiller også skarpt på, hvad der sker for den enkelte, hvis man vælger at træde udenfor de vante kønskategorier. Det illustreres gennem fotografen Lærke Posselts fotografier på udstillingen Q* Flydende Køn.

Undervisningsforløbet har til formål

  • at eleverne reflekterer over, hvordan vores identitet er påvirket af, at det er to køn.
  • at eleverne reflekterer over, hvordan samfundet er indrettet på at der er to køn.
  • at eleverne reflekterer over, hvordan vores sprog er indrettet på, at der er to køn.
  • at eleverne reflekterer over, om der kan være flere køn – og hvilke konsekvenser det har får den enkelte og samfundet.
  • at eleverne reflekterer over, hvad der sker for den enkelte, hvis man fravælger at være mand eller kvinde eller vælger at være begge ting på én gang.

Læs mere og hent undervisningsmateriale på holstebrokunstmuseum.dk.

Kontakt

Holstebro Kunstmuseum

info@holstebrokunstmuseum.dk

Tlf. 9742 4518

Pris

500 kr for en klasse

Holstebro Kunstmuseum