Vi smider dagligt en masse affald ”væk”, men hvor bliver det af?

I vores forbrugssamfund producerer vi en stor mængde affald, men vi har samtidig begrænsede ressourcer, og et vigtigt hensyn til miljøet at forholde os til. Heldigvis er vi dygtige til både at genanvende og genbruge de ting vi smider væk her i Danmark.
Eleverne vil gennem et forløb med Nomi4s Ressourcecenter, få indblik i affaldshåndteringen, genbrug, genanvendelse og omtanke på miljøet.

Nomi4s Ressourcecenter har deres egen skoletjeneste og tilbyder læringsforløb til alle klassetrin.

Læringsforløbene er fordelt på tre moduler:

  • 1. modul (Indskoling): Fokus på hvad vi smider væk
  • 2. modul (Mellemtrin): Fokus på affald og genanvendelse
  • 3. modul (Overbygning): Fokus på affald, genanvendelse og bæredygtighed

Læs mere omkring læringsforløbene her: Nomi4s Ressourcecenters læringsforløb

Undervisningen foregår oftest ved at I får et oplæg ude på skolen, og derefter tager I ud på Affaldscenteret.

Er der særlige ønsker til fokuspunkter, temaer eller indhold, står Nomi4s Ressourcecenter også til rådighed og indgår gerne i et samarbejde.

Kontakt

Irene Johansen

Nomi4s

96879204

Pris

Gratis

Dato

Hele året: 8.00-16.00

Placering